Korisni linkovi
Kontakt

ŽUPA SV.FRANJE ASIŠKOGA
ČAPLJINA
(Privremena adresa:)
Župni ured Dračevo
88307 Višići, BiH
Mobitel: 063/346-596

Naše župe

www.cbismo.com
www.zupablagajbuna.ba
www.svivan.ba
www.sveti-matej.info
www.katedrala-mostar.info
Liturgija župe

25. NEDJELJA KROZ GODINU

1. čitanje: Mudr 2, 12. 17 – 10

Čitanje Knjige Mudrosti

Rekoše bezbožci: ”Postavimo zasjedu pravedniku jer nam smeta i protivi se našem ponašanju, predbacuje nam prijestupe protiv Zakona i spočitava kako izdadosmo odgoj svoj. Pogledajmo jesu li istinite riječi njegove, istražimo kakav će biti njegov svršetak. Jer ako je pravednik Božji sin, On će se za nj zauzeti i izbavit će ga iz ruku neprijateljskih. Zato ga iskušajmo porugom i mukom da istražimo blagost njegovu i da prosudimo strpljivost njegovu. Osudimo ga na smrt sramotnu, jer će mu, kako veli, doći izbavljenje.”

Riječ Gospodnja

Psalam 54 (53)

Bog krijepi život moj!

Spasi me, Bože, svojim imenom

i jakošću svojom izbori mi pravdu!

Poslušaj, Bože, moju molitvu

i usliši riječi usta mojih!

———————————————–

Oholice ustadoše na me

i moj život traže silnici:

na Boga se ne osvrću.

———————————————–

Evo, Bog mi pomaže,

Gospodin krijepi život moj.

Od srca rado ću ti žrtvovati,

slavit ću ti ime, Gospodine, jer je dobrostivo.

———————————————–

2. čitanje: Jak 3, 16 – 4, 3

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

Predragi! Ta gdje je zavist i svadljivost, ondje je nered i svako zlo djelo. A mudrost odozgor ponajprije čista je, zatim mirotvorna, milostiva, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana, nehinjena. Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir. Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim? Žudite, a nemate; ubijate i hlepite, a ne možete postići; borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete. Ištete, a ne primate jer rđavo ištete: da u pohotama svojim potratite.

Riječ Gospodnja


Aleluja!
Bog nas pozva po evanđelju na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEGA

Prvo čitanje: Dj 10, 34a. 37-43
Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Prozbori Petar: “Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao.” “Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo! Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih.” “On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih!” “Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.”
Riječ Gospodnja


Psalam 118 (117)
Ovo je dan što ga učini Gospodin: kličimo i radujmo se njemu!


Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,jer je vječna ljubav njegova! Neka rekne dom Izraelov: “Vječna je ljubav njegova!”

————————————————————————————————————

Gospodnja me uzdigne desnica, Gospodnja se proslavi desnica! Ne, umrijeti neću nego živjeti i kazivat ću djela Gospodnja.

————————————————————————————————————

Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo: kakvo čudo u očima našim!

————————————————————————————————————

Drugo čitanje: Kol 3, 1-4
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima
Braćo! Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.
Riječ Gospodnja


Evanđelje: Iv 20, 1 – 9
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: “Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.” Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu. Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.
Riječ Gospodnja

————————————————————————————————————

————————————————————————————————————

5. KORIZMENA NEDJELJA (B)

1. čitanje: Jr 31, 31 – 34
Čitanje Knjige proroka Jeremije

“Evo dolaze dani – riječ je Gospodnja – kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti Novi savez. Ne Savez kakav sam sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, Savez što ga oni razvrgoše premda sam ja gospodar njihov – riječ je Gospodnja. Nego, ovo je Savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana – riječ je Gospodnja: Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj. I neće više učiti drug druga ni brat brata govoreći: ‘Spoznajte Gospodina!’ nego će me svi poznavati, i malo i veliko – riječ je Gospodnja – jer ću oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neću više spominjati.”

Riječ Gospodnja

Psalam 51 (50)
Čisto srce stvori mi, Bože!

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!

——————————————————————————-

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

——————————————————————————-

Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Učit ću bezakonike tvojim stazama,
i grešnici tebi će se obraćati.

——————————————————————————-

2. čitanje: Heb 5, 7 – 9
Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo! On je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bi uslišan zbog svoje predanosti: premda je Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja.

Riječ Gospodnja

Slava tebi Kriste Bože, Kralju slave vječite!
Ako tko hoće služiti mi, neka ide za mnom, govori Gospodin; i gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj.