Korisni linkovi
Kontakt

ŽUPA SV.FRANJE ASIŠKOGA
ČAPLJINA
(Privremena adresa:)
Župni ured Dračevo
88307 Višići, BiH
Mobitel: 063/346-596

Naše župe

www.cbismo.com
www.zupablagajbuna.ba
www.svivan.ba
www.sveti-matej.info
www.katedrala-mostar.info

25. NEDJELJA KROZ GODINU

1. čitanje: Mudr 2, 12. 17 – 10

Čitanje Knjige Mudrosti

Rekoše bezbožci: ”Postavimo zasjedu pravedniku jer nam smeta i protivi se našem ponašanju, predbacuje nam prijestupe protiv Zakona i spočitava kako izdadosmo odgoj svoj. Pogledajmo jesu li istinite riječi njegove, istražimo kakav će biti njegov svršetak. Jer ako je pravednik Božji sin, On će se za nj zauzeti i izbavit će ga iz ruku neprijateljskih. Zato ga iskušajmo porugom i mukom da istražimo blagost njegovu i da prosudimo strpljivost njegovu. Osudimo ga na smrt sramotnu, jer će mu, kako veli, doći izbavljenje.”

Riječ Gospodnja

Psalam 54 (53)

Bog krijepi život moj!

Spasi me, Bože, svojim imenom

i jakošću svojom izbori mi pravdu!

Poslušaj, Bože, moju molitvu

i usliši riječi usta mojih!

———————————————–

Oholice ustadoše na me

i moj život traže silnici:

na Boga se ne osvrću.

———————————————–

Evo, Bog mi pomaže,

Gospodin krijepi život moj.

Od srca rado ću ti žrtvovati,

slavit ću ti ime, Gospodine, jer je dobrostivo.

———————————————–

2. čitanje: Jak 3, 16 – 4, 3

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

Predragi! Ta gdje je zavist i svadljivost, ondje je nered i svako zlo djelo. A mudrost odozgor ponajprije čista je, zatim mirotvorna, milostiva, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana, nehinjena. Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir. Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim? Žudite, a nemate; ubijate i hlepite, a ne možete postići; borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete. Ištete, a ne primate jer rđavo ištete: da u pohotama svojim potratite.

Riječ Gospodnja


Aleluja!
Bog nas pozva po evanđelju na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.